Handla med bättre hävstång

Den första och mest relevanta fördelen med en klassificering som professionell handlare är möjligheten att uppnå ett bättre hävstångsvärde. I detta fall har du rätt att handla med en mängd olika handelstekniker och att använda färre medel men har mer flexibilitet och ett lägre risktagande totalt vid dina handelstransaktioner. Hävstångsprincipen ger dock även större risk att förlora pengar.

Bibehålla negativt balansskydd

Vanligtvis kräver mäklare inte segregering av medel från en professionell handlares egna medel, vilket innebär att de kan deponera dessa hos likviditetsbolag och om dessa försvinner från marknaden, kan de förlora sina deponerade medel där.

Hos FXVC segregerar vi alla klienters medel från egna medel och vi fortsätter att erbjuda er ett negativt balansskydd både för återförsäljare och professionella handlare, vilket då skyddar dig från att förlora mer pengar än du investerade.

Du får fortfarande bästa möjliga utfall

Hos andra mäklare kan du förlora din rätt att få ut mesta möjliga enligt denna definition i tillämpliga regelverk. Bästa möjliga utfall för återförsäljare kräver att deras mäklare prioriterar att genomföra alla beställningar till bästa möjliga pris. Denna faktor tar vid genomförandet av transaktionen överhand över allt annat som skyndsamhet, beställningens storlek, nuvarande marknadsdjup etc. vilka alla spelar roll för kvalitet och utfall för just din beställning.

Hos FXVC tror vi mer på att vara justa och ärliga och vi vill därför upprätthålla bästa möjliga genomförande för dig även när du blir en Professional Trader.

Kommunikation & Riskmedvetande

Andra mäklare kommer inte längre att behöva yppa vilka risker du som professionell handlare kan komma att ta, vilket innebär att du kan vara helt omedveten om att en transaktion kan vara mer riskfylld än genomsnittet. Andra mäklare kan också kommunicera till dig i olika tonlägen och göra antaganden om det som du redan vet om den produkt du handlar med. Detta resulterar i att du investerar utan att ha fått nödvändig och viktig information för att fatta bra beslut.

När det gäller nödvändig information kommer vår Client Relation Manager hos FXVC mer än gärna att uppdatera dig och informera dig i förväg om förväntade större svängningar på börsen som utsätter dig för en högre risk.

Kvalificerar du dig för att bli en Professional Trader?

Enligt vårt regelverk har en klient rätt att begära ändring av hans/hennes kategori, från återförsäljare till professionell, vilken dock endast kommer vara möjligt om klienten uppfyller åtminstone 2 av följande 3 villkor:

1.Om du har genomfört åtminstone 10 transaktioner per kvartal eller minst 40 transaktioner under det senaste året, transaktioner av betydande storlek under de senaste fyra kvartalen på en relevant marknad (med FXVC och/eller andra leverantörer).
2.Storleken på din finansiella instrumentportfölj kan definieras som, inklusive kontanta medel och finansinstrument, överskridande EUR 500 000.
3.Relevant erfarenhet av finanstjänstesektorn och/eller relevanta kvalifikationer (arbetar professionellt inom området vilket innebär kunskaper inom området sedan minst 1 år).

Om du tror att du är kvalificerad nog för att bli en Professional Client, vänlig kontakta vårt supportteam eller din Client Relationship Manager för att specificera vilka av ovanstående villkor du uppfyller och be om att få ändra kategori.

Kvalificerar du dig för att bli en Professional Trader?

Enligt vårt regelverk har en klient rätt att begära ändring av hans/hennes kategori, från återförsäljare till professionell, vilken dock endast kommer vara möjligt om klienten uppfyller åtminstone 2 av följande 3 villkor
  1. Om du har genomfört åtminstone 10 transaktioner per kvartal eller minst 40 transaktioner under det senaste året, transaktioner av betydande storlek under de senaste fyra kvartalen på en relevant marknad (med FXVC och/eller andra leverantörer).
  2. Storleken på din finansiella instrumentportfölj kan definieras som, inklusive kontanta medel och finansinstrument, överskridande EUR 500 000.
  3. Relevant erfarenhet av finans tjänstesektorn och/eller relevanta kvalifikationer (arbetar professionellt inom området vilket innebär kunskaper inom området sedan minst 1 år).

CFD är komplexa produkter och ger hög risk för snabba penningförluster på grund av användning av hävstänger. 84.1% av våra återförsäljares investeringskonton drabbas av kapitalförluster när de handlar med CFD hos denna förmedlare. Du behöver utvärdera om du förstår hur CFD arbetar och om du kan hantera detta ekonomiskt med den höga risken att förlora dina investerade medel.

FXVC Riskvarning