Prowadź transakcję z wyższą dźwignią

Pierwszą i najbardziej istotną korzyścią z zaklasyfikowania jako profesjonalny inwestor jest możliwość utrzymania wysokiej dźwigni finansowej. Dzięki temu będziesz mógł handlować przy użyciu różnych technik handlowych, wykorzystując mniej środków, aby mieć bardziej elastyczne doświadczenie handlowe w zakresie zarządzania pieniędzmi i ryzykiem. Dźwignia niesie również ze sobą ryzyko większych strat.

Ochroń się przed ujemnym saldem

Zwykle brokerzy nie są zobowiązani do oddzielania funduszy Profesjonalnego Inwestora od swoich własnych, co oznacza, że mogą je zdeponować u dostawców płynności, a jeśli oni zbankrutują, Twoje środki mogą zostać utracone.

W FXVC oddzielamy wszystkie środki naszych klientów od funduszy własnych i nadal oferujemy Ci ochronę przed ujemnym saldem zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i profesjonalnych, która zapobiegnie utracie większej kwoty niż ta zainwestowana.

Nadal otrzymujesz prawo do najlepszej polityki realizacji zleceń

W przypadku innych brokerów możesz stracić prawo do najlepszej polityki realizacji zleceń zgodnie z jej definicją zawartą w obowiązujących przepisach. Zasady najlepszej realizacji zleceń dla handlowców detalicznych wymagają, aby ich brokerzy dawali pierwszeństwo realizacji zleceń po możliwie najlepszej cenie.
Ten czynnik przeważa nad innymi względami, takimi jak szybkość realizacji, wielkość zamówienia, aktualna głębokość rynku itp., które mają wpływ na jakość i wynik zamówienia.
W FXVC kierujemy się uczciwością i sprawiedliwością, dlatego też zapewnimy najlepszą realizację, nawet jeśli zostaniesz Profesjonalnym Inwestorem.

Komunikacja i oświadczenie na temat ryzyka

Inni brokerzy nie będą już musieli informować Cię o ryzyku jako profesjonalnego handlowca, co oznacza, że możesz nie być świadomy tego, czy produkty, którymi handlujesz, podlegają większemu ryzyku. Ponadto przeciętny broker może komunikować się z Tobą w zupełnie inny sposób i zakładać na temat tego co już wiesz o produktach, którymi handlujesz. W wyniku tego możesz inwestować bez posiadania ważnych informacji potrzebnych do podjęcia przemyślanych decyzji.

W razie konieczności, Twój menedżer ds. utrzymywania relacji z klientami z FXVC z przyjemnością przekaże Ci najnowsze informacje i poinformuje z wyprzedzeniem o spodziewanych ruchach aktywów charakteryzujących się dużą zmiennością, które mogą narazić Cię na wysokie ryzyko.

Czy kwalifikujesz się do zostania profesjonalnym inwestorem?

Zgodnie z rozporządzeniem klient ma prawo zażądać zmiany swojej kategoryzacji z detalicznej na profesjonalną, jednak zmiana ta będzie możliwa tylko wtedy, gdy klient spełni co najmniej 2 z 3 następujących warunków:

1. Przeprowadziłeś co najmniej 10 transakcji na kwartał lub 40 transakcji w ciągu ostatniego roku o znacznej wielkości, w ciągu ostatnich czterech kwartałów na odpowiednim rynku (z FXVC lub innymi dostawcami).
2.Wielkość Twojego portfela instrumentów finansowych, definiowana jako obejmująca depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
3.Odpowiednie doświadczenie w branży usług finansowych lub odpowiednie kwalifikacje (praca na stanowisku zawodowym obejmującym znajomość branży przez co najmniej 1 rok).

Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do zostania Klientem Profesjonalnym, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia lub swoim Menedżerem ds. Utrzymywania Relacji z Klientem, określając, które z powyższych warunków spełniasz, i poproś o zmianę kategoryzacji.

Czy kwalifikujesz się do zostania profesjonalnym inwestorem?

Zgodnie z rozporządzeniem klient ma prawo zażądać zmiany swojej kategoryzacji z detalicznej na profesjonalną, jednak zmiana ta będzie możliwa tylko wtedy, gdy klient spełni co najmniej 2 z 3 następujących warunków
  1. Przeprowadziłeś co najmniej 10 transakcji na kwartał lub 40 transakcji w ciągu ostatniego roku o znacznej wielkości, w ciągu ostatnich czterech kwartałów na odpowiednim rynku (z FXVC lub innymi dostawcami).
  2. Wielkość Twojego portfela instrumentów finansowych, definiowana jako obejmująca depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
  3. Odpowiednie doświadczenie w branży usług finansowych lub odpowiednie kwalifikacje (praca na stanowisku zawodowym obejmującym znajomość branży przez co najmniej 1 rok).

Kontrakty CFD to złożone produkty i wiążą się zwysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu użycia dźwigni finansowej. 84.1% inwestorów detalicznych ponosi straty kapitałowe podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz ocenić, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy poradzisz sobie finansowo z wysokim ryzykiem utraty środków.

FXVC Ostrzeżenie na temat ryzyka